Αίτημα από το Νοσοκομείο Καλύμνου για την έγκριση άμεσης προκήρυξης 5 θέσεων Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου, στη συνεδρίαση του  στις 18 Νοεμβρίου 2022, ομόφωνα αποφάσισε, την υποβολή στη  Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για έγκριση και την προώθηση του θέματος στο Υπουργείο Υγείας του αιτήματος, για την έγκριση άμεσης προκήρυξης 5 θέσεων Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών. Συγκεριμένα πρόκειται για τις παρακάτω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αίτημα από το Νοσοκομείο Καλύμνου για την έγκριση άμεσης προκήρυξης 5 θέσεων Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών.  .

Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτόν τον κώδικα στον ιστότοπό σας για να ενσωματωθεί