Απορρίφθηκαν αιτήματα χορήγησης εξαίρεσης υποχρέωσης υποβολής αναφορών στο σύστημα SafeSeaNet των Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” και “ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ”

554

Από τις Εταιρείες ΑΝΕΚ και ΑΝΕΜ υποβλήθηκαν αντίστοιχα αιτήματα στο ΥΝΑΝΠ, προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής αναγγελιών στο σύστημα SafeSeaNet τα Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” και “ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ”

Τα αιτήματα αυτά απορρίφθηκαν, καθόσον διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω πλοία Ε/Γ – Ο/Γ “ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” και “ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ” εκτελούν δρομολόγια σε θαλάσσια περιοχή κατηγορίας Γ.

Να σημειώσουμε ότι SafeSeaNet είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης της κυκλοφορίας των πλοίων, το οποίο δημιουργήθηκε για να ενισχύσει:

  • τη θαλάσσια ασφάλεια
  • την ασφάλεια των λιμένων
  • την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • την αποτελεσματικότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των θαλάσσιων μεταφορών

Έχει δημιουργηθεί ως δίκτυο ανταλλαγής θαλάσσιων δεδομένων, που συνδέει τις ναυτιλιακές αρχές από ολόκληρη την Ευρώπη.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός