Ευχαριστήριο 3ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου για τη δωρεά μίας φιάλης οξυγόνου.

334

Ευχαριστήριο 3ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου για τη δωρεά μίας φιάλης οξυγόνου.