Παραλήφθηκε από το Δήμο Καλυμνίων η αυτοκινούμενη μπετονιέρα που προμηθεύτηκε.  

639

Παραλήφθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από το Δήμο Καλυμνίων καινούργια αυτοκινούμενη μπετονιέρα στο πλαίσιο προμήθειας μηχανημάτων έργων,που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα μηχάνημα έργου ευέλικτο και χρήσιμο για παρασκευή μπετόν και θα καλύψει ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο αρχικός ενδεικτικός  προϋπολογισμός προμήθειας της αυτοκινούμενης μπετονιέρας ήταν 74.000 ευρώ συν 24% ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα ή ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και η διακήρυξη προμήθειας προέβλεπε την προμήθεια 3 μηχανημάτων έργου με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ: 323.392,00 € .

Τα μηχανήματα έργου ήταν:

1.Καλαθοφόρο ανυψωτικό φορτηγό

2.Αυτοκινούμενη μπετονιέρα

3.Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής

Ήδη έχει γίνει η προμήθεια και η παραλαβή των 2 πρώτων μηχανημάτων έργου και εναπομένει η προμήθεια του λαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή