Πρόσκληση από Λιμεναρχείο Καλύμνου για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από το ελεύθερο εμπόριο.

306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Λιμενική Αρχή ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των λειτουργικών της
αναγκών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από το ελεύθερο
εμπόριο, ποσότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) λίτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Λιμεναρχείο
Καλύμνου (Γραφείο λοιπών δαπανών) και στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2243024444 και
2243029304, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους μέχρι και την Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 12:00.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου / Παράρτημα Καλύμνου, παρακαλείται για την ενημέρωση
των μελών του.