Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας – διαβούλευση για το νέο LEADER 2023 – 2027 στην Κάλυμνο την Τρίτη 29/11

258

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας – διαβούλευση για το νέο LEADER 2023 – 2027 στην Κάλυμνο την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022.