Στα 46 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Κάλυμνο χθες  Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 . 

729

Το ύψος της βροχής χθες Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 στην Κάλυμνο, έφτασε στα 46 χιλιοστά και είναι αρκετά μεγαλύτερο απ’ το αντίστοιχο περσινό,αφού μέχρι τις  6 Νοεμβρίου 2021 ήταν 28,5 χιλιοστά.

Βέβαια το ευχάριστο είναι, ότι εκτός από κάποιες χρονικές στιγμές που υπήρξε έντονη βροχόπτωση με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, η βροχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποτιστική και ωφέλιμη για τη φύση .

Να ευχαριστήσουμε το φίλο Γιώργο Καραίσκο, συνταξιούχο δημοτικό υπάλληλο, για τα στοιχεία που μας έστειλε.Να θυμίσουμε ότι τις πρώτες μετρήσεις  ο Γιώργος Καραίσκος τις ξεκίνησε το 1987 και έκτοτε συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, καταγράφοντας λεπτομερή στοιχεία της βροχόπτωσης στην Κάλυμνο κατά ημέρα, κατά μήνα και συνολικά για ένα έτος, μετρώντας το ύψος της βροχής που πέφτει κάθε χρόνο στην Κάλυμνο και συγκεκριμένα  για τα διαστήματα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Χρησιμοποιεί για τις μετρήσεις αναλογικό βροχόμετρο.

ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Να σημειώσουμε ότι το ύψος βροχής είναι η ποσότητα του νερού που φθάνει στο έδαφος ως βροχή.Υποθέτουμε ότι μετράμε το ύψος της βροχής σε μια οριζόντια επιφάνεια και χωρίς να υπάρχει απώλεια από απορρόφηση ή εξάτμιση. Την μετράμε σε χιλιοστά (mm) ή σε ίντσες (in). 1 in είναι ίση με 25.4 mm. Για να καταλάβουμε τι είναι ένα χιλιοστό βροχής μπορούμε να πούμε ότι αν σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου πέσει βροχή ενός (1) χιλιοστού τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με ένα (1) λίτρο. Αν δε η επιφάνεια είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα (ένα στρέμμα), τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με 1000 λίτρα (βάρος δηλαδή ενός τόνου!!)

Τέλος να επισημάνουμε ότι για να θεωρηθεί μια χρονιά ως ικανοποιητική  από πλευράς  ύψους βροχής που έπεσε θα πρέπει να ξεπερνά τα 500 χιλιοστά.