Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Καλυμνίων.  

239

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου ,λόγω λήξης της θητείας των μελών της, που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθ. 52494/12.11.2020 απόφαση.

Η νέα επιτροπή αποτελείται από τους:

α) Παντελή Ζωΐδη, Δημοτικό Σύμβουλο Καλυμνίων ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Ρένα Μαγκάκη, Δημοτική Σύμβουλο Καλυμνίων, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

 β) Πηγή – Χαραλαμπία Παπαγιάννη, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Κακά, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επίσης υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

γ) Στέλλα Καμμά, ΤΕ Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Καλυμνίων, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Κλήμη, ΤΕ Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Καλυμνίων επίσης.

Η παρούσα επιτροπή έχει διετή θητεία και έργο της είναι τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της υπ’αριθ. 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις υπ’ αριθ. 27934/11.07.2014 και 24245/28.03.2019 αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών