Το Kantouni Beach Boutique Hotel αναζητεί προσωπικό

1246

Το ξενοδοχείο Kantouni Beach Boutique Hotel αναζητεί προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για τη καλοκαιρινή σεζόν 2023.

Παρέχεται Ικανοποιητικός Μισθός, Πλήρης Ασφάλιση, Ευχάριστο Επαγγελματικό Περιβάλλον και Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία, η γνώση ξένων γλωσσών και πτυχίο αντίστοιχης τουριστικής σχολής.

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών (με φωτογραφία) στο manager@kantounibeach.gr 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός