50 Φθινοπωρινές φωτογραφίες από “Γωνιές της Καλύμνου” του Γιάννη Αλευροφά

368

50 Φθινοπωρινές φωτογραφίες από “Γωνιές της Καλύμνου” του Γιάννη Αλευροφά
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός