Απόφαση του ΣτΕ που φέρνει νέα δεδομένα στη σύνθεση-λειτουργία των Επιτροπών του Δήμου και θέτει ζήτημα για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. -Της Μελίνας Κατέρη*

754

*Της Μελίνας Κατέρη, δικηγόρου- Δημοτικής συμβούλου Δήμου Καλυμνίων

Δημοσιεύθηκε στις 2-12-22 η υπ αριθμόν 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, κρίνονται αντισυνταγματικές

➡️-οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων (οικονομικού κυρίως περιεχομένου) από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής, όπου πλειοψηφία είχε η παράταξη του Δημάρχου)

➡️οι ρυθμίσεις για τον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών, ώστε την πλειοψηφία να την έχει πάντα η παράταξη του Δημάρχου.

Οι ρυθμίσεις αυτές είχαν προβλεφθεί με νόμους (4623,4625,635/19) τον Αύγουστο μετά τις εκλογές, για να εξασφαλιστεί η «κυβερνησιμότητα» στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Με απλά λόγια, το δικαστήριο έκρινε ότι οι σημαντικές αποφάσεις θα έπρεπε να λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτερο όργανο του Δήμου, με δημοκρατική νομιμοποίηση και από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, και όχι από τις επιτροπές, στις οποίες καθορίστηκε με αυτές τις ρυθμίσεις, ότι θα έπρεπε πάντα να έχει πλειοψηφία η παράταξη του δημάρχου. Έκρινε επίσης ότι οι επιτροπές θα έπρεπε να συγκροτούνται ανάλογα με τα ποσοστά κάθε παράταξης και όχι με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται παντού η πλειοψηφία του δημάρχου.

Η απλή αναλογική είχε αυτό το σκοπό, δηλαδή να προσπαθήσει η παράταξη του Δημάρχου να συνεργαστεί με όλους, να πετύχει ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ για την επίτευξη πλειοψηφίας από τους δημοτικούς συμβούλους, όχι να ενεργεί «αποφασίζοντας και διατάζοντας», αν και είχε εκλεγεί μόνο με 6 από τους 27 δημοτικούς συμβούλους, όπως λόγου χάρη στη δική μας περίπτωση.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, περιμένουμε τη νομοθετική εξέλιξη του θέματος και βέβαια τίθεται θέμα τυχόν ακυρότητας των αποφάσεων που έλαβαν οι επιτροπές, αλλά και αυτές που θα λάβουν μετά τη δημοσίευση της απόφασης, μετά από άσκηση αντίστοιχων προσφυγών.

➡️Στα «του οίκου μας» τώρα:

Οι ρυθμίσεις αυτές στην ουσία υποβάθμισαν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, αφού υπήρξαν παρατάξεις που δεν συμμετείχαν καθόλου στις επιτροπές και δεν λάμβαναν καν γνώση των θεμάτων και των αποφάσεων. Οι δε παρατάξεις που συμμετείχαν, ήταν μια απλή μειοψηφία, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, αφού οι αποφάσεις λαμβάνονταν και λαμβάνονται μέχρι σήμερα από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου που είχε πάντα την πλειοψηφία. Αφαιρέθηκε δηλαδή ο λόγος από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους, που δεν συμμετείχαν στις επιτροπές, είχαν όμως πιθανώς να προσφέρουν σε σημαντικά θέματα, λόγω γνώσεων ή εμπειρίας τους.

Ο δικός μας Δήμαρχος με τους 6 δημοτικούς συμβούλους, ούτε θέλησε, ούτε επιδίωξε τις ουσιαστικές συναινέσεις. Ο νόμος τότε βέβαια, οι διατάξεις του οποίου κρίθηκαν σήμερα αντισυνταγματικές, επέτρεπε στο δήμαρχο να έχει την δική του πλειοψηφία στις επιτροπές, για να πετύχει την «κυβερνησιμότητα». Έτσι ο δικός μας δήμαρχος, καθόλα νόμιμα βέβαια, προτίμησε αυτόν τον τρόπο διοίκησης, αν και μπορούσε να δουλέψει με όλους τους ικανούς δημοτικούς συμβούλους, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Ο τρόπος αυτός ήταν αντίθετος όχι μόνο στις αρχές της απλής αναλογικής και στις προτιμήσεις του κόσμου, αλλά και σε κάθε έννοια «συνεργασίας».

Για το παραπάνω θέμα θα επιχειρήσω να ενημερώσω το δημοτικό συμβούλιο, αν και τα αιτήματά μου, που υποβάλλονται γραπτώς, δεν τυγχάνουν καμίας προσοχής του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.