Αρχιπέλαγος της Ψερίμου.

288

Αναδημοσίευση από geogeodifhs.blogspot.com

«Γιὰ ποῦ , παιδιά ; ρώτησε ἡ Ελλη . Γιὰ τὴν Ψέριμο , εἶπε ὁ Λάμπης . … ̓́Αντες γιὰ τὴν Πλάτη.Πέρασαν σταβεντικὰ τὸ νησάκι τοῦ Σαρῆ , πιάσαν τὸ μούτσουνο τῆς Πλάτης , κατέβηκαν ἀπὸ τὴν κάτω μεριὰ –  ἀνάμεσα Πλάτης καὶ Ψέριμος» Γιάννης Μαγκλής, Παιδιά του Ήλιου και της Θάλασσας,1963.

«Η Ψέριμος ἔχοντα ἱκανῶς μεγάλην περιφέρειαν ,καλοὺς ἀγροὺς καὶ ἐρείπια μικροῦ ἑλληνικοῦ πολίσματος , κειμένη δὲ κατ ‘ ανατολικά τῆς Καλύμνου  μεταξὺ …»Λεξικό Nichtlateinische Schriftzeichen,1894.

Η Ψέριμος βρίσκεται μεταξύ Κω και Καλύμνου.Μνημονεύεται από τον Όμηρο στον κατάλογο των πλοίων των Αχαιών που εκστράτευσαν κατά της Τροίας.Είναι η Pserema του Πλίνιου (Naturalis Historia V 36,134)  και η Κάπρα των μεσαιωνικών χρόνων.

Ψήριμος είναι η αρχαία της ονομασία τουλάχιστον από τον 3ο αιώνα π.Χ.

«Η νησίς Ψέριμος , καθώς επίσης και η παρ ‘ αυτή έτι μικροτέρα τοιαύτη Πλάτη αποτελούνται αποκλειστικώς εξ ίππουριτοφόρων ασβεστολίθων» αναφέρουν τα χρονικά της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, το 1969 .

Επι ιταλοκρατίας ανήκει στο ομώνυμο αρχιπέλαγος,διοικητικά εξαρτώμενο από την Κάλυμνο. 

Αποτελείται από το νησί Ψέριμος[Κάπαρη], την νησίδα Πλάτη[Μικρό],το νησίδιο Νεκροθήκη και από την συστάδα βράχων Βασιλική, Κορφή, Κρεβάτια Εξώπετρα,Γραφιώτισσα, Λυγιά[Λίγκιο], Μέρμηγκα,  Νεκροθήκη, Πλάτη, Τάφος, Τεσερέμι[Ειρήνη] 

ARCIPELAGO DI PSÈRIMO [CAPPARI]

(dipende amministrativamente da Calino)

ΝΗΣΙ[ISOLA]: Psèrimo [Cappari]. 

ΝΗΣΙΔΑ[ISOLETTA]: Piati [Micro].

ΝΗΣΙΔΙΟ[ISOLOTTO]: Necrotici [Nicrotiches].

ΒΡΑΧΟΙ[SCOGLI]: Basilico (Reale), Corvi, Crevátia (Letti), Ecsopetra (Scoglio di Fuori), Grafiòtisa, lannicuri, ■ Lidia [Sicua), Merminga (Formica), Necrotici [Nicrotiches], Piati [Micro], Tafo (Tomba), Teseremi [Irene).

Χάρτης του 1894, με το πολύνησο της Ψερίμου της Βρετανικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας 

Γεωδίφης

Ακρωτήριο Ρούσσα της Ψερίμου

Εδώ στον όρμο Βαθύ της Ψερίμου ήθελε να φτιάξει την δεκαετία του ΄90, ο Γιώργος Μάρκου το «Πάρκο της Ειρήνης και Πολιτισμού», με μικρά ξύλινα πρωτόγονα καταφύγια που θα φιλοξενούσαν κάθε χρόνο διασημότητες από όλο τον κόσμο. Εβλεπε πολύ μπροστα για την εποχή του ο αείμνηστος καθηγητής, ας όψονται (είς ον εξεκέντησαν).