Η απάντηση της ΑΝΕΚ στο “Καταδυτικό Συνεργείο Π.Ταβουλάρη” για ανάθεση εργασιών στο πλοίο «Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ».

1569

Από την ΑΝΕΚ με αφορμή επιστολή του “Καταδυτικού συνεργείου Π.Ταβουλάρη” που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ , για τον τρόπο ανάθεσης των υποβρύχιων εργασιών που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στο πλοίο«Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ», στάλθηκε η παρακάτω απαντητική επιστολή:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός