Για συμμετοχή στην ανάδυση του Τιμίου Σταυρού στην Κάλυμνο, απαιτείται υποβολή στο Λιμεναρχείο, δήλωσης συνοδευόμενης από βεβαίωση Ιατρού.  

1976

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ανάδυση του Τιμίου Σταυρού κατά την τελετή του Αγιασμού των υδάτων στο Λιμάνι της Καλύμνου ,την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου,αυτοπροσώπως στο Λιμεναρχείο Καλύμνου υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση ιατρού Καρδιολόγου ή Παθολόγου.

Οι κάτω των 18 ετών δύναται να συμμετάσχουν, κατόπιν έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων.κηδεμόνων του.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός