Η “ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ” δώρισε 10 σταθερούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και 2 laptop στο 3ο Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου.

371

Η Εταιρεία “ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ” δώρισε Τεχνολογικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα 10 σταθερούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με τις οθόνες τους και 2 laptop στο 3ο Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου.

Από το 3ο Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου στάλθηκε προς την Εταιρεία η παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή: