“Καταδρομική ενέργεια” χρειάζεται για να εισέλθουν στα σπίτια τους κάτοικοι στην περιοχή Χώνης, λόγω των λιμναζόντων νερών!  

1645

Η νυκτερινή βροχή, δημιούργησε λιμνάζοντα νερά, σε δρόμο στην περιοχή Χώνη Καλύμνου, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στους περίοικους, εισόδου-εξόδου στα σπίτια τους.

Ένα πρόβλημα που δεν είναι τωρινό, δημιουργείται με κάθε βροχή, χωρίς όμως να ευαισθητοποιούνται οι υπεύθυνοι, παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις ότι θα δώσουν λύση

 Ο Κώστας Ράδος, κάτοικος της εν λόγω περιοχής,μας λέει, ότι τα λιμνάζοντα νερά στο σημείο αυτό δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, σε 3 οικογένειες που διαμένουν σε αντίστοιχα σπίτια.

Μάλιστα όπως μας λέει και μας δείχνει ο Κώστας Ράδος, για να εισέλθει στο σπίτι του, χρειάζεται «καταδρομική ενέργεια», κάτι όμως που δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, λόγω και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να παραμένουν αποκλεισμένοι.

Δείτε το video που ετοίμασε ο Μάμας Χαραμαντάς και την “καταδρομική ενέργεια” του Κώστα Ράδου να εισέλθει σπίτι του!

"Καταδρομική ενέργεια" χρειάζεται για να εισέλθουν στα σπίτια τους κάτοικοι στην περιοχή Χώνης