Αγιασμός στο νέο γραφείο, κοπή πίτας 2023 και εκλογές από Σύλλογο Νέων Βαθύ “Αμφιπετράν”

329

Αγιασμός στο νέο γραφείο, κοπή πίτας 2023 και εκλογές από Σύλλογο Νέων Βαθύ “Αμφιπετράν”

Παραθέτουμε τις δύο σχετικές προσκλήσεις: