Γ. Γερακιός: Διαθέτει δωρεάν αυτοκίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονή τους στην Κάλυμνο, σε ιατρούς που μετακινούνται προσωρινά στο Νοσοκομείο από άλλες δομές Υγείας.

3030

Διαχρονική είναι η προσφορά του Γιώργου Γερακιού και του “PRINCE-Rent A Car -Gerakios” της οικογένειας του, με την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων προσωρινά Ιατρών στο Νοσοκομείο Καλύμνου από άλλες δομές Υγείας, για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Καθ’ όλη την παραμονή τους στην Κάλυμνο, τους διαθέτει δωρεάν αυτοκίνητο για να διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου Νικόλαος Φανιός, με επιστολή του εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Γιώργο Γερακιό για αυτή την ανιδιοτελή προσφορά του