Παραδίδονται μαθήματα βιολιού και πιάνου από Γερμανίδα διπλωματούχο καθηγήτρια, στην Κάλυμνο.

417

Παραδίδονται μαθήματα βιολιού και πιάνου από Γερμανίδα διπλωματούχο καθηγήτρια στην Κάλυμνο. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες (5-80 ετών).

Τηλ. επικοινωνίας 6943125918
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός