Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στα Λινάρια την Παρασκευή 17/2

199

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή στα Λινάρια Καλύμνου, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου από τις 8.00-11.00 το πρωί.