Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 24/2 από Αγία Τριάδα έως Μυρτιές.

603

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 24/2 από Αγία Τριάδα έως Μυρτιές.