Πρόγραμμα των προσεχών Εκδηλώσεων 2023 από 10-19 Φεβρουαρίου της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων

148

Από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς εκδόθηκε το Πρόγραμμα των προσεχών Δωδεκανησιακών Εκδηλώσεων 2023 από 10-19 Φεβρουαρίου