Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση από τη Θεατρική Ομάδα Καλύμνου.

116

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση από τη Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, στις 12 Μαρτίου 2023.

    Θεατρική Ομάδα Καλύμνου
Θέατρο Χώρας
85 200, Κάλυμνος τηλ: 6944723663, 6944887379  info@thokalymnou.org | www.thokalymnou.org
          Κάλυμνος, 21/02/2023    

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                    ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σας προσκαλούμε σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στη Κάλυμνο, στο ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,  την Κυριακή 12/03/2023 και ώρα 11:00 ως α΄ Γ.Σ. και ελλείψει απαρτίας σε β΄  Γ.Σ. την Κυριακή 19/03/2023 την ίδια ώρα και ελλείψει ξανά απαρτίας σε γ΄Γ.Σ. (οριστική) την Κυριακή 26/03/2023 την ίδια ώρα,

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:

  1. Πεπραγμένα, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα

01/01/2022 – 31/12/2022. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση των παραπάνω και

Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

  • Προγραμματισμός δράσεων έτους 2023.                  

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της Θ.Ο.Κ.

      Η  Πρόεδρος                                                                                  ο Γραμματέας

     Κλωνάρη Άννα                                                                            Καμπούρης Σκεύος