Στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Καλύμνου.

280

Στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Καλύμνου.