Έκπτωτη από το Υπουργείο Ναυτιλίας η «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για δρομολόγια που εκτελούσε το Ε/Γ-Δ/Ρ “ΖΕΦΥΡΟΣ” στην ΠΕ Καλύμνου.

1590

Με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης η Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφερόντων SAOS FERRIES της οικογένειας Φώτη Μανούση κηρύχθηκε έκπτωτη για συμβάσεις στις δρομολογιακές γραμμές:

1.Α) ΛΕΙΨΟΙ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή

Β) ΛΕΙΨΟΙ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ-ΜΥΡΤΙΕΣ ή ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή

2.ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και επιστροφή ή εναλλακτικά ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ- ΑΡΚΙΟΙ -ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και επιστροφή

3.ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ -ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ και επιστροφή

Να σημειώσουμε ότι τις δρομολογιακές αυτές γραμμές εξυπηρετούσε το Ε/Γ-Δ/Ρ ΖΕΦΥΡΟΣ.

Η εν λόγω εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη καθόσον από τις 26 Αυγούστου 2022 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών ,λόγω βλάβης του σκάφους ΖΕΦΥΡΟΣ που τα εκτελούσε.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη δημοσιεύτηκε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των παραπάνω δρομολογιακών γραμμών.

Η πρόσκληση χαρακτηρίζεται ως επείγουσα και καθορίζεται ως ημερομηνία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος η Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 στις 10.00 το πρωί και σύναψη σύμβασης μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στις 10.00 το πρωί

Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πλοίου πρέπει να είναι:

Μεταφορική ικανότητα 15 επιβατών το χειμώνα και 70 επιβατών το θέρος.

Ολικό μήκος 20 μέτρα.