Αλλαγή ημέρας του δρομολογίου της 20/3 του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ από ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟ-ΝΙΣΥΡΟ-ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟ

1016