Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας για επανάληψη διαγωνισμού στη γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΣΑΜΟΣ (με ενδιάμεσα νησιά) λόγω έκπτωσης της ΑΝΕ Καλύμνου.

1094

Δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη για την επανάληψη του διαγωνισμού στη δρομολογιακή γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑγΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή λόγω έκπτωσης της ΑΝΕ Καλύμνου.

Όπως καθορίζεται στην απόφαση, η προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού θα περιλαμβάνει τους όρους της υπ’ αριθμ. 03/16-03-2023 Γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών(Σ.Α.Σ).

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΣΑΣ:

Τα δρομολόγια μειώνονται στα 3 εβδομαδιαίως από 4.

Στα χαρακτηριστικά του πλοίου, αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα σε 400 από τα 250 άτομα και τέλος αυξάνεται το ελάχιστο ολικό μήκος του πλοίου στα 70 μέτρα από τα 60 μέτρα που ήταν μέχρι τώρα. Επίσης η επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων προβλέπεται στα 500 τμ

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ,αύξηση πρωτοκόλλου επιβατών, αύξηση μήκους πλοίου και επιφάνεια είναι απαγορευτικά για το πλοίο “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” και ουσιαστικά το βγάζουν εκτός διαγωνισμού σε συνδυασμό και με το ότι η ΑΝΕΚ κηρύχθηκε έκπτωτη.

Δείτε τη γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ