Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού στη γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΣΑΜΟΣ (με ενδιάμεσα νησιά) λόγω κήρυξης έκπτωτης της ΑΝΕ Καλύμνου.

1909

Δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη για την προκήρυξη ανοικτού διεθνή επαναληπτικού διαγωνισμού στη δρομολογιακή γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή λόγω του ότι η ΑΝΕ Καλύμνου, κηρύχθηκε έκπτωτη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο κτίριο του ΥΝΑΝΠ στον Πειραιά. Ισχύς για εξυπηρέτηση της γραμμής μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εκτιμώμενη δαπάνη μέχρι 30-9-2023 είναι 2.446.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.033.288 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Η δρομολογιακή γραμμή, το ανώτατο προσφερόμενο μίσθωμα, το ύψος εγγυητικής επιστολής , τα χαρακτηριστικά πλοίου, φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δείτε όλη την προκήρυξη Πατώντας εδώ