Εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» στο ΥΝΑΝΠ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Καλύμνου/

1137

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων με απόφαση του, που λήφθηκε στη συνεδρίαση του στις 28 Φεβρουαρίου 2023 προχώρησε στη Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» στο ΥΝΑΝΠ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου.

Η σχετική απόφαση αναφέρει ότι το ΔΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κτιρίου στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου».
  3. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για το ακίνητο, στην απευθείας αγορά του οποίου προχώρησε ο Δήμος Καλυμνίων μετά την αριθμ. 120/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» της ενορίας Αναστάσεως για να στεγάσει τη Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησίας του Δήμου Καλυμνίων και παρελήφθησαν τα κλειδιά στις 19 Οκτωβρίου 2022, μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αγοράς του.

Μέχρι σήμερα καμία παρέμβαση δεν έχει ξεκινήσει να γίνεται κάποια εργασία για την επισκευή-συντήρηση και διαμόρφωση του κτιρίου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Σχολής Μηχανικών

Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμό 10 ,για την “Ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου” δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2023 στο ΦΕΚ.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός