Ευχαριστήρια επιστολή του ΕΠΑ.Λ Καλύμνου στo HYGEIA GROUP .

340

Ο Διευθυντής, οι καθηγητές οι μαθητές και οι γονείς του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου με επιστολή τους εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στο HYGEIA GROUP και στο Δημήτριο Στέφο για την ευγενική χειρονομία να υποστηρίξουν οικονομικά την συμμετοχή 22 μαθητών
και μαθητριών από την Κάλυμνο, καθώς και των συνοδών καθηγητών τους, στον ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ του Διαγωνισμού YOUNG BUSINESS TALENTS 2022-2023 που οργανώνεται στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, καλύπτοντας το 50% των εξόδων της μετακίνησης και διαμονής τους στην Αθήνα . Το ποσό της χορηγίας τρεις χιλ. τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (3605€) αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την ολοκλήρωσή της προσπάθειας και την πραγματοποίηση του σχεδίου των παιδιών

Δείτε αυτούσια την ευχαριστήρια επιστολή: