Λιμεναρχείο Καλύμνου: Απομάκρυνση παντός είδους τροχοφόρων από προβλήτες- προκυμαίες- παραλιακούς χώρους

2109

Το Λιμεναρχείο Καλύμνου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, απαγορεύεται ρητώς η παραμονή παντός είδους τροχοφόρου οχήματος (φορτηγά, Ε.Ι.Χ., δίκυκλα, σκάφη, ρυμουλκούμενα – τρέιλερ, κ.λ.π.) σε προβλήτες, προκυμαίες- παραλιακούς χώρους πέρα από τον απόλυτο αναγκαίο χρόνο για φορτοεκφόρτωση. Επίσης
υπενθυμίζεται πως απαγορεύεται η στάση-στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς.

Εφίσταται η προσοχή στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, σκαφών και ρυμουλκούμενων για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους, προκειμένου η Υπηρεσία μας να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός