Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου στην Ισπανία
με το Erasmus+2021.

850

Το 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου φέτος για ένατη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ERASMUS+21. Στα πλαίσια
αυτού του Προγράμματος τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 15 μαθητές /-τριες και δύο συνοδοί
καθηγητές αναχώρησαν για την Ισπανία και συγκεκριμένα για Βαρκελώνη και επέστρεψαν
την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη είχε διάρκεια 16 ημερών από 06/03/23 έως και 22/03/23και το
θέμα της,όπως και στην προηγούμενη ροή, ήταν «Τεχνολογία, Συντήρηση και Ανάπτυξη
Αιολικών Σταθμών».
Μέσω του Προγράμματος ΕRASMUS+ δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές /-τριες να
αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους, έμαθαν να αυτό-οργανώνονται και να διατηρούν
ανοιχτή στάση απέναντι στο διαφορετικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και υπεύθυνοι
καθηγητές, λειτούργησαν όχι ως αυτόνομες μονάδες αλλά ως μέλη μιας ομάδας με σκοπό
την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν πάνω στο θέμα της τεχνολογίας,
της συντήρησης και της ανάπτυξης Αιολικών Σταθμών, να διευρύνουν τις γνώσεις και να
αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα
ενίσχυσαν την Ευρωπαϊκή τους αυτοσυνειδησία αντιλαμβανόμενοι/ες την Ευρωπαϊκή τους
ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα πολιτιστικής
ετερότητας και σεβασμού της διαφορετικής κουλτούρας.
Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την
κουλτούρα μιας άλλης χώρας και να προωθήσουν την Κάλυμνο επικοινωνώντας με την
τοπική κοινωνία .
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που τους χορηγήθηκαν θα εμπλουτίσουν και θα
συμπληρώσουν το βιογραφικό τους.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ