Προκηρύχθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του Κυλικείου ΔΣ Πανόρμου Καλύμνου.

604

Προκηρύχθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του Κυλικείου ΔΣ Πανόρμου Καλύμνου