Πρόσκληση για τα εγκαίνια του νέου Γραφείου της Τοπικής Οργάνωσης Καλύμνου την Κυριακή 26/3

367

Πρόσκληση για τα εγκαίνια του νέου Γραφείου της Τοπικής Οργάνωσης Καλύμνου την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023.