Συμπληρωματικές εργασίες από τον έκπτωτο εργολάβο στο κτίριο του Λιμεναρχείου! (video)

742

Εδώ και μερικές ημέρες συνεργείο του έκπτωτου εργολάβου του έργου “Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου” συνεχίζει κάποιες εργασίες που ήταν ημιτελείς, στην μπροστινή όψη του κτιρίου, καθώς και εργασίες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.

Όπως μας εξηγούν ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Παναγιώτης Κενενούνης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Καλύμνου Μιχάλης Μπούκης πρόκειται για απαραίτητες εργασίες προκειμένου μετά την ολοκλήρωση τους γίνει η οριστική επιμέτρηση, εξοφληθεί ο έκπτωτος εργολάβος και αποχωρήσει,

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του νέου εργολάβου ,που θα αναλάβει την ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου.

Όπως εκτιμά ο επιβλέπων Μηχανικός οι διαδικασίες για την οριστική αποχώρηση του έκπτωτου εργολάβου, θα ολοκληρωθούν σε 40 ημέρες περίπου. Ο χρόνος εγκατάστασης του νέου εργολάβου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί.

Δυστυχώς ένα έργο στο κεντρικότερο σημείο του λιμανιού μπήκε σε “περιπέτειες”, μεγάλες καθυστερήσεις και άγνωστο για το πότε θα ολοκληρωθεί/

Να θυμίσουμε ότι η απόφαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων, που είναι και η διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, κήρυξης έκπτωτου από την εργολαβία κατασκευής του έργου λήφθηκε 22 Σεπτεμβρίου 2022, με το αιτιολογικό ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το γεγονός ότι από την αρχή του έργου, μέχρι και σήμερα συστηματικά αγνοεί και δεν συμμορφώνεται με τις προφορικές και έγγραφες εντολές της υπηρεσίας

Η οριστική έκπτωση του εργολάβου έγινε ,πριν 2 μήνες περίπου, τέλος Ιανουαρίου 2023

Δείτε το video που ετοίμασαν η Μπέττυ Μαίλλη και ο Μάμας Χαραμαντάς

21-3-2023 Ενημέρωση για τις εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο του Λιμεναρχείου