Δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ για την περίοδο από 24/4/2023 έως 30/4/2023

644

Πίνακας δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ για την περίοδο από 24/4/2023 έως 30/4/2023 προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Μεγίστης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΝΤΡΑΠΕ στο νησί