Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της Α΄Κατοικίας.-Γράφει ο Γιώργος Κασσάρας*

154

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

* Γράφει ο Γιώργος Κασσάρας

Υπ. Βουλευτής Δωδεκανήσων ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μου  με το οποίο αναλύθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την προστασία της Α’ Κατοικίας, νομίζω αξίζει  να επισημάνουμε  τις προϋποθέσεις ένταξης  και τη διαδικασία.

Προϋποθέτει, το ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία ή εν δυνάμει κύρια κατοικία, επαγγελματική στέγη και για την αγροτική γη, το ακίνητο να ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη να μην ξεπερνάει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%.

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου για να ενταχθεί στη ρύθμιση να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. 

Η εξωδικαστική λύση σημαίνει ότι καμία τράπεζα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν θα μπορεί να προχωρά σε αναγκαστικές εκτελέσεις και χιλιάδες πλειστηριασμούς αντί να προτείνει μια βιώσιμη λύση στον οφειλέτη.

Η συμμετοχή του δανειστή είναι υποχρεωτική όπως και το αποτέλεσμα της παραγόμενης ρύθμισης. Αν ο δανειστής δεν συμμετάσχει, τότε ακυρώνεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Οι δύο εναλλακτικές λύσεις  που προκύπτουν:

Α. Ρύθμιση της οφειλής με μεγάλη διαγραφή μέρους της, αλλά σύντομη διάρκεια αποπληρωμής. Αφορά ήδη μεταβιβασθέντα στεγαστικά δάνεια που τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Και περιλαμβάνει:

-Διαγραφή οφειλής, της τρέχουσας ονομαστικής αξίας του δανείου, μεταξύ 40 – 60 %.

-Πρόβλεψη για κρατική επιδότηση ως και 50% για την εξυπηρέτηση της εναπομείνασας οφειλής, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. 
-Σύντομη διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν δύναται να ακολουθήσει τη βραχυχρόνια ρύθμιση, προχωράμε στην δεύτερη εναλλακτική:

Β. Ρύθμιση της οφειλής με μακρόχρονη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλές δόσεις. 
Σε αυτή την περίπτωση:

-Καταβάλλεται το εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του προστατευόμενου ακινήτου, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η αξία προσδιορίζεται από την εκκαθαριστική δήλωση ΕΝΦΙΑ και όπου αυτή δεν υπάρχει, από την εκτίμηση συμβολαιογράφου. 

Σε περίπτωση που η αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη από το οφειλόμενο ποσό, καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

-Η διάρκεια της ρύθμισης κυμαίνεται από 10 έως 35 έτη, κάτι που εξαρτάται από την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

-Εξασφαλίζεται σταθερό χαμηλό επιτόκιο ίσο με 2%. 

-Δικλείδα ασφαλείας ώστε η μηνιαία δόση να μην ξεπερνά τα 3/10 του εισοδήματος υπολογισμένη με βάση το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού,

-Για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες οφειλετών, η χορήγηση ρύθμισης συνοδεύεται από πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής των δόσεων, για να μη χαθεί η ρύθμιση. 

Υπενθυμίζουμε, πως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.  Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι η πρόταση αυτή θα αποτελέσει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ «βασικό σημείο, αλλά και προϋπόθεση προγραμματικής συμφωνίας των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε, με τη συμφωνία των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, αυτή η πρόταση να γίνει νόμος του κράτους από την πρώτη εβδομάδα εργασιών της Βουλής που θα εκλέξει στις 21 Μαΐου ο λαός». «Διότι 4.200.000 πολίτες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, funds, εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ 1 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι και η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της ρίχνει στο τζόγο των funds, τη διαθέσιμη περιουσία κάθε ελληνικού νοικοκυριού.