Η τοποθέτηση Διευθυντών/ Διευθυντριών στα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία Καλύμνου.

879

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου τοποθετούνται Διευθυντές/ Διευθύντριες στα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία Καλύμνου οι παρακάτω:

1ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου:Εμμανουήλ Μεϊμάρης

2ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου: Ιωάννης Θεοφιλίδης

3ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου : Σεβαστή Στάλα

5ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου: Βαρβάρα Ρογαλίδη

6ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου Ειρήνη Μαγριπλή

1ο ΔΣ Χώρας Καλύμνου:Αντώνιος Αλαχούζος

2ο ΔΣ Χώρας Καλύμνου: Καλλιόπη-Σοφία Κουτσουράη

Σχολείο Πανόρμου: Απόστολος Χατζοπλάκης