ΚΚΕ: Άμεση κάλυψη αναγκών με μόνιμο προσωπικό στο Γενικό Βουβάλειο Νοσοκομείο στην Κάλυμνο.

286

Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες με μόνιμο προσωπικό στο Γενικό Βουβάλειο Νοσοκομείο στην Κάλυμνο ζητούν με Ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.