Ο Γ. Κασσάρας συγχαίρει τις ομάδες των Λυκείων της Καλύμνου που διακρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού YOUNG BUSINESS TALENTS  2022-23

190

Ο Γιώργος Κασσάρας συγχαίρει τις ομάδες των Λυκείων της Καλύμνου που διακρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού «εικονικής επιχείρησης» YOUNG BUSINESS TALENTS  2022-23