Προκήρυξη 50 νέων αδειών παραγωγού και 23 επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου Εμπορίου από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

652

Δημοσιεύθηκε  από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η προκήρυξη 50 νέων αδειών παραγωγού  πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου  με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης  και 23 νέων αδειών  επαγγελματία  πωλητή  υπαίθριου   πλανόδιου εμπορίου  με τα αντίστοιχα  δικαιώματα  πλανόδιας  δραστηριοποίησης  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .

   Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  όπου έχει αναρτηθεί https://www.pnai.gov.gr και έχει λάβει AΔΑ: ΨΗΓΝ7ΛΞ-767.

  Οι αιτήσεις των πολιτών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά   στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://openmarket.mindev.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

    Η προθεσμία  υποβολής   των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται   στις 13 Μαΐου  2023 και ώρα 23:59.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου – Επαρχείο Καλύμνου  στο τηλέφωνο 2243059632