Σταβεντικά (απάνεμα) της Ψερίμου.

968

Αναδημοσίευση από geogeodifhs.blogspot.com

«Σταβεντικὰ[απάνεμα] τῆς Ψέριμος ἔπεσε ὁ ἀγέρας. Ἔσυρα τὴ λαγουδέρα καὶ πέρασα κοντὰ ἀπ ̓ τὸ νησὶ γιὰ νὰ κόψω … Στὴν Ψέριμο, τοῦ εἶπα, πέρασα τὸ καλύτερο καλοκαίρι τῆς ζωῆς μου .Ὅλο ἀμμουδιὲς καὶ ἀγκαλίτσες εἶναι τοῦτο τὸ χαμηλόβουνο νησί».

Η Ψέριμος έχουσα ικανώς μεγάλη περιφέρεια, καλούς αγρούς και ερείπια μικρού πολίσματος κείμενη ανατολικά της Καλύμνου, γράφει λεξικό του 19ου αιώνα.

Συναντάται στα βόρεια της Κω και νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το κεντρικό νησί περικυκλώνεται από 11 μικρότερες νησίδες. 

Ήταν μία από τις περίφημες Καλύδνες νήσους του Ομήρου. 

Εδώ είναι το γεωλογικό απλουστευμένο σκίτσο της Ψερίμου, ενός νησιού που γεννήθηκε μετά από την Κω, Κάλυμνο και έχει τα χρονάκια του.

Όμως με ηλικία μικρότερη των 200 εκ.ετών, θεωρείται παλαιότερη γεωλογικά από την καλδέρα της Αλικαρνασσού, το τμήμα της απέναντι μικρασιατικής ακτής.

Πηγές

1.Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, 1894

2.Νέα Εστία

3.Γεωλογικός χάρτης Κω-ΙΓΜΕ

4. Γεωχαρτοθήκη