Υπογράφηκε η σύμβαση εξυπηρέτησης γραμμής Κάλυμνος- Σάμος (με ενδιάμεσα νησιά) από το “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ”.

3762

Υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή από τους

(1) Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο, και

(2) Χρήστος ΣΠΑΝΟΣ του Γεώργιου – Σαράντη , νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.Ε.», πλοιοκτήτριας του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ Ν. Ρόδου 47

Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. 5628/20-01-2023 και υπ’ αριθμ. 16003/20- 02-2023 αποφάσεις Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα, έναντι μισθώματος τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 30.200,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, με υποχρέωση προσέγγισης στο Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το μήνα, με το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ Ν. Ρόδου 47, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής.

Να σημειώσουμε ότι τα 3 δρομολόγια για αυτή την εβδομάδα το “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ” θα τα εκτελέσει ΤΕΤΡΑΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δείτε όλη η σύμβαση πατώντας εδώ