Διακοπή αλιείας τόννου (BFT) από 7 Μαϊου 2023. -Επιστολή από Αλιευτικό Σύλλογο Παράκτιας Αλιείας-Ξιφία Καλύμνου.

831

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων εκδόθηκε απόφαση με ημερομηνία 4 Μαϊου 2023 ,που υπογράφεται από την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αλιεία ,με την οποία ότι από Κυριακή 7 Μαΐου 2023 διακόπτονται όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία τόννου(BFT)λόγω εξάντλησης της εθνικής ποσόστωσης.

Κατόπιν τούτου, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 και ώρα 24:00, οι κυβερνήτες/πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου υποχρεούνται:

  1. να έχουν ολοκληρώσει τις αλιευτικές τους δραστηριότητες
  2. να καταπλεύσουν εγκαίρως σε καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης
  3. να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εκφόρτωσης,
  4. να προβούν στην ηλεκτρονική καταγραφή των αλιευμάτων τόννου, στην εφαρμογή του eBCD,
  5. να προβούν στην υποβολή δεδομένων ημερολογίου αλιείας μεσώ της εφαρμογής ERS του ΟΣΠΑ

Παραθέτουμε τη σχετική απόφαση:

Από τον Αλιευτικό Σύλλογο Παράκτιας Αλιείας-Ξιφία Καλύμνου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ” στάλθηκε επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία εκφράζεται η διαμαρτυρία για την εξέλιξη αυτή αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Με μεγάλη λύπη ενημερωθήκαμε για τη λήξη της αλιευτικής περιόδου, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει αρκετό υπόλοιπο ποσόστωσης σας Χώρα. Βέβαια δεν είναι κάτι που μας εκπλήσσει γιατί το ζούμε κάθε χρόνο. Ωστόσο σίγουρα μας εξοργίζει γιατί είναι μία απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τα δικά μας συμφέροντα και το επισημαίνουμε συνεχώς χωρίς ανταπόκριση από μεριάς υπουργείου.

Επίσης στην επιστολή ο Σύλλογος αναφέρει ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος για να γίνει η διαδικασία πιό εύκολη και να μπορούν να προωθούν τα αλιεύματα και στην τοπική αγορά.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του αλιευτικού συλλόγου Παράκτιας Αλιείας-Ξιφία Καλύμνου