Δρομολογούνται οι διαδικασίες έναρξης διαδικασιών ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του Νοσοκομείου Καλύμνου.

416

Το Νοσοκομείο Καλύμνου επισκέφτηκε σήμερα Τετάρτη 10 Μαϊου 2023 ο Δρ. Μηχανολόγος – Μηχανικός Γεώργιος Μητσόπουλος, για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου.

Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιείται με μέριμνα και ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Νοσοκομείου Καλύμνου, στο πλαίσιο του έργου «Project Development for Improving Energy Efficiency in the Region of South Aegean» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό «ELENA».