Εκ νέου προκήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού  κυλικείου Δ.Σ. Πανόρμου  Καλύμνου

301

Εκ νέου προκήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού  κυλικείου Δ.Σ. Πανόρμου  Καλύμνου