Πρόγραμμα ERASMUS+ 2ου Γυμνασίου Καλύμνου.

456

         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Η παιδαγωγική ομάδα του ERASMUS+ ΚΑ122 του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου η οποία αποτελείται από τις εκπαιδευτικούς: Γαλουζή Μαρία,  Μακρυλλού Ειρήνη, Τρικοίλη Αργυρώ και τη διευθύντρια  Χαρά Κουτσουμπού, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το εβδομαδιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, με θέμα « Διαχείριση σχολικών συγκρούσεων- Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού» στη Φλωρεντία από τις 7-14 Μαΐου.

Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί κάθε σχολική κοινότητα στις ημέρες μας και χρήζει μιας διαφορετικής προσέγγισης και αντιμετώπισης από αυτή που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και ακολουθούσαμε οι εκπαιδευτικοί.  Γι’ αυτό, το σχολείο μας επιθυμούσε να λάβει και στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκόμιζε και στα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο του σχολείου μας όσο και άλλων σχολείων του νησιού.

Εν τέλει, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης διαπιστώσαμε, με μεγάλη ικανοποίηση, ότι τα οφέλη υπήρξαν πολλαπλά. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για στρατηγικές και μεθόδους διαμεσολάβησης για διάφορες μορφές σύγκρουσης στο σχολικό χώρο, τρόπους πρόληψης αυτών  ή αποφυγής επανάληψης, καθώς και δραστηριότητες για καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών. Επίσης σημαντική και χρήσιμη παράμετρος αποτελεί (και εδώ δόθηκε ιδιαίτερη σημασία) η ικανότητα αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των συναισθημάτων (ανάπτυξη  συναισθηματικής νοημοσύνης).  Τέλος, η επικοινωνία, συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους του εξωτερικού, η γνωριμία με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και με την κουλτούρα των σχολείων του εξωτερικού, ήταν εποικοδομητική και μοναδική εμπειρία. Ήταν περισσότερο ένα βιωματικό σεμινάριο που παρείχε ο  οργανισμός Europass Teacher Academy,  με μια άρτια καταρτισμένη, υποστηρικτική και έμπειρη επιμορφώτρια. Μια εμπειρία ωφέλιμη για τον κάθε εκπαιδευτικό  που θέλει ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές του.

Ευχαριστούμε πολύ το ΙΚΥ και το πρόγραμμα ERASMUS που μας έδωσε και δίνει σε όλα τα σχολεία να βιώσουν αυτές τις μοναδικές εμπειρίες.

       Η Παιδαγωγική Ομάδα του 2ΟΥ Γυμνασίου                                                                    
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός