Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος από Δήμο Καλυμνίων σε έναν(1) διακεκριμένο αθλητή/τρια μη εργαζόμενο.

986

Ανακοίνωση του Δήμου Καλυμνίων για την εφάπαξ χορήγηση χρηματικού βοηθήματος από Δήμο Καλυμνίων σε έναν(1) διακεκριμένο αθλητή/τρια μη εργαζόμενο και οικονομικά αδύνατο