Όλα τα εκλογικά Τμήματα (44 στην Κάλυμνο και 1 στην Ψέριμο) που θα λειτουργήσουν για τις βουλευτικές εκλογές στις 21 Μαϊου 2023

1770

Όλα τα εκλογικά Τμήματα (44 στην Κάλυμνο και 1 στην Ψέριμο) που θα λειτουργήσουν για τις βουλευτικές εκλογές στις 21 Μαϊου 2023

Δείτε που θα ψηφίσετε