Ένταξη του Δήμου Καλυμνίων στο νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

408

Από το Δήμο Καλυμνίων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου, για την ένταξη του στο νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός